Logo ENG | UKR

Звітність

Звітність

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ХАЙ-ТЕК ОФІС УКРАЇНА”

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ (на лютий 2018 року)

Загальна стратегія діяльності ГС “ХАЙ-ТЕК ОФІС УКРАЇНА“ відповідає меті та цілям Спілки, що визначені у Статуті і складається з таких головних напрямків:

 1. Удосконалення законодавчої бази для розвитку в Україні інноваційних проектів та інноваційного бізнесу

ГС “ХАЙ-ТЕК ОФІС УКРАЇНА“ спільно з відповідними Комітетами Верховної Ради України, депутатськими фракціями, окремими депутатами та фахівцями підрозділів апарату Верховної Ради, представниками галузевих асоціацій, бізнесу та експертного середовища проводить роботу з напрацювання наступних законодавчих ініціатив, зокрема:

Погоджено та затверджено Урядом:

 • Розпорядження №67-р від 17.01.2018 р. “Концепція розвитку цифрової економіки України на 2018-2020 роки та План заходів щодо ії реалізації”. Ознайомитись з документом можна за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi
 • Розроблено і підготовлено до реєстрації:

 • Закон України “Про постачальників платіжних послуг”;
 • Зміни до закону України “Про дорожній рух і його безпеку;
 • Готується концепція нової редакції закону:

 • Нова редакція Закону України “Про платіжні системи і переказ коштів в Україні”;
 • Нова редакція Закону України “Про інноваційну діяльність”;
 • Нова редакція Закону України “Про державне-приватне партнерство”;
 • Готується до погодження:

 • Закон України “Про державну підтримку малого і середнього бізнесу в сфері інновацій” (Закон про підтримку StartUp-проектів);
 • Інші законодавчи ініціативи.
  1. Формування нової державної політики в сфері підтримки інновацій

  Виконання плану заходів щодо реалізації цифрової економіки України на 2018- 2020 роки:

 • Запровадження використання сучасної термінології у цифровій сфері відповідно до європейських практик;
 • Визначення індексів, індикаторів та методики оцінювання цифрового розвитку України відповідно до міжнародних практик;
 • Забезпечення проведення регулярних оцінювань цифрового розвитку та визначення прогнозних показників цифрового розвитку України до 2020 року;
 • Розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо усунення законодавчих, інституційних та інших бар’єрів розвитку цифрової економіки, формування відповідних умов, стимулів, мотивацій, попиту та потреб для використання цифрових технологій бізнесом та громадянами;
 • Підготовка пропозицій щодо утворення Урядового комітету з питань розвитку цифрової економіки та суспільства;
 • Розроблення плану заходів із стимулювання та підтримки запровадження технології блокчейн у сфері державного управління та інших сферах;
 • Стимулювання економіки та залучення інвестицій;
 • Пожвавлення та розвиток внутрішніго ринок ІКТ;
 • Забезпечити платформу для проведення швидких та нових по якості реформ ("цифрові реформи");
 • Зробити українську економіку та її сектори конкурентоспроможними та ефективними;
 • Забезпечити фізичну та фіскальну доступність інформаційних технологій для громадян.
 • Рейтингові (на основі глобальних індексів розвитку):

 • №20 Digital Economy and Society Index 2025 (EU);
 • №15 Global Innovation Index 2025 (GII, INSEAD WIPO);
 • №20 Networked Readiness Index 2025 (WEF);
 • №20 Broadband Penetration Index 2025 (ITU);
 • №20 Global Competitiveness Index 2025 (WEF).
  1. Розширення співпраці з місцевими органами влади у підтримці інновацій

  Проводиться робота з керівниками місцевих органів влади щодо підтримки та запровадження інноваційних проектів в рамках місцевих концепцій SmartCity. Зокрема ведеться розробка та впровадження інноваційних проектів одночасно  з пошуком можливих джерел фінансування в містах: Суми, Біла Церква, Дніпро, Чоп, Вінниця, Тернопіль, Полтава та інші.

  1. Підтримка інноваційних проектів

  Експерти інноваційного ринку та Хай-Тек офіс Україна розпочали роботу над рядом важливих цифрових проектів. Як відомо, в рамках суспільного документу “Цифровий порядок денний України 2020”, який було розроблено фахівцями Хай-Тек офісу Україна та групою експертів компаній - світових та вітчизняних лідерів високотехнологічного ринку за сприяння та підтримки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку та Адміністрації Президента України  було визначено ряд важливих напрямків цифрових перетворень, серед яких:

  1. Подолання цифрової нерівності

  В сучасному світі технологія широкосмугового доступу до мережі Інтернет стала не просто засобом передачі даних, а й значним чинником забезпечення сприятливих умов для розвитку державного управління, економіки, науки, освіти та культури. Наша спільна мета полягає в тому, щоб усі громадяни України без обмежень технічного, організаційного та географічного характеру могли скористатися перевагами “цифрового” світу.

  Для реалізації цього амбітного проекту при Хай-Тек офіс Україна, створена проектна група, основним завданням якої є розробка на базі існуючої волоконо-оптичної інфраструктури деяких державних компаній спільно з провідними та локальними провайдерами послуг зв’язку реалізувати проект “Широкосмугового доступу в інтернет”.

  Створено проектну групу.

  1. Смарт-сіті, міська смарт-інфраструктура

  З метою практичного впровадження та реалізації проектів з цифрової трансформації господарської та управлінської інфраструктури міст України, які є сьогодні одним з пріоритетних напрямків діяльності місцевих громад України, Хай-Тек офіс Україна спільно із  рядом міст започаткував проект “DigitalCities–DigitalUkraine”. Проект передбачає, в рамках меморандумів що підписує Хай Тек Офіс з містами України, створення спільних підходів та уніфікованих рішень для українських міст щодо ефективного і системного впровадження проектів та технологій Smart City.

  Створено проектну групу.

  1. Громадська безпека та захист

  Життя людини та її безпека, охорона правопорядку та громадського спокою — це пріоритетні завдання сучасної України. Створення Системи 112 в Україні - є єдиним шляхом приєднання до спільного цифрового простору з громадської безпеки країн ЄС. Система 112 дозволить поширити доступ до екстрених служб населення країни, підвищити рівень громадської безпеки в середині країни, покращити ефективність управління екстреними службами та зменшить негативні наслідки екстрених та надзвичайних ситуацій. Нещодавно до складу робочої групи яка працює над впровадженням цієї системи в Україні, долучено фахівців Хай-Тек офіс Україна.

  Створено проектну групу.

  1. Цифровізація соціальної сфери

  Цифровізація соціальної сфери повинна бути зосереджена на поліпшенні якості інфраструктури соціального забезпечення, якості соціальних послуг, організації прозорості та адресності соціальної допомоги, та скорочення відповідних витрат. На даний момент в Україні існує 15 емітентів 357 різних пільг. Але, практично відсутній обмін інформацією між ними. Немає чіткого контролю з боку держави про надані пільги. Саме для вирішення цієї проблеми Хай-Тек Офіс Україна спільно з компанією Master Сard та Державною інноваційною фінансово-кредитною установою працюють над створенням “Єдиного центру обробки нефінансових послуг”, діяльність якого буде спрямована не лише на обробку соціальних трансакцій, але й надасть можливість обробляти трансакції багатьох існуючих комерційні бонусних систем і систем лояльності та створювати ефективні коаліційні системи лояльності.

  1. Електронні платежі та розрахунки

  Розвиток безготівкових платежів, платіжної інфраструктури та зниження попиту на готівку є одним з важливих питань для зменшення обігу готівки в економіці, саме тому ми працюємо над проектом “Cashless economy”, і зокрема над Проектом Закону України “Про надання платіжних послуг постачальником платіжних послуг (щодо інституційного удосконалення фінансового ринку України для адаптації законодавства України до законодавства Європейського Співтовариства)”. Цей Закон регулюватиме надання платіжних послуг постачальником платіжних послуг на фінансовому ринку України з ведення платіжних рахунків, здійснення платежів, емісії, забезпечення обігу та погашення електронних грошей.

  1. Взаємодія з органами влади

  Взаємодія з органами влади проводиться на центральному та місцевому рівнях. Зокрема, підписано Меморандуми про співпрацю:

 • Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;
 • Міністерство внутрішніх справ України;
 • Сумська міська Рада;
 • Офіс ефективного регулювання;
 • Громадська організація “Громадська рада смарт сіті”.
 • готуються до підписання Меморандуми про співпрацю:

 • Національний банк України;
 • Держагенція з питань електронного урядування;
 • Мерія м. Дніпро;
 • Сумська обласна Рада;
 • Мерія м. Біла Церква;
 • Мерія м. Чоп.
 • Взаємодія з органами влади спрямовано на участь в координації і реалізації інноваційних проектів на рівні держави та на місцевих рівнях.

  1. Міжнародна співпраця

  Налагоджено канали співпраці з потенційними партнерами та інвесторами через дипломатичні представництва наступних країн:

  • Корея;
  • Канада;
  • Франція;
  • Швеція;
  • Швейцарія;
  • Індія;
  • Китай;
  • США;
  • Японія.

   


  Лютий 23, 2018