Громадська безпека та захист

Життя людини та її безпека, охорона правопорядку та громадського спокою — це пріоритетні завдання сучасної України. Створення Системи 112 в Україні - є єдиним шляхом приєднання до спільного цифрового простору з громадської безпеки країн ЄС. Система 112 дозволить поширити доступ до екстрених служб населення країни, підвищити рівень громадської безпеки в середині країни, покращити ефективність управління екстреними службами та зменшить негативні наслідки екстрених та надзвичайних ситуацій.

Цілі створення Системи 112 в Україні:

  • Організація виклику служб екстреної допомоги за принципом «єдиного вікну», спрощення для громадян можливостей виклику в екстрених ситуаціях (в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями) та залучення громадян до добровільного повідомлення про можливі надзвичайні ситуації;
  • Розширення каналів та способів отримання інформації про екстрені та надзвичайні ситуації;
  • Оперативне попередження населення про екстрені події та надзвичайні ситуації для запобігання та мінімізації негативних наслідків;
  • Використання інформаційно-аналітичних систем прийняття рішення для підвищення ефективності;
  • Організація комплексних заходів реагування у екстрених та надзвичайних ситуаціях, покращення взаємодії служб екстреної допомоги при викликах;
  • Реалізація вимог щодо гармонізації способів виклику служб екстреної допомоги в Україні із нормами ЄС.

З технологічної точки зору реалізація проекту розвитку Системи 112 в Україні — це впровадження цілого набору об’єднаних в спільну систему різних застосувань, підсистем, каналів взаємодії, тобто не лише створення контактного центру за єдиним номером екстреної допомоги.