Подолання цифрової нерівності

В сучасному світі технологія широкосмугового доступу до мережі Інтернет стала не просто засобом передачі даних, а й значним чинником забезпечення сприятливих умов для розвитку державного управління, економіки, науки, освіти та культури. Наша спільна мета полягає в тому, щоб усі громадяни України без обмежень технічного, організаційного та географічного характеру могли скористатися перевагами «цифрового» світу.

Основна мета національного плану ШСД:

Подолання цифрового розриву, створення базових умов для розвитку цифрової економіки, підвищення рівня економічного зростання та темпів інтеграції України в європейські та світові цифрові ринки.

Реалізація національного плану ШСД і його пілотного впровадження передбачається на основі принципів державно-приватного партнерства з використанням існуючих та тих що зараз будуються деякими державними компаніями магістральних корпоративних мереж передачі даних, мереж публічних приватних телекомунікаційних компаній, за рахунок залучення стратегічних вітчизняних та закордонних партнерів в якості інвесторів цього проекту.